30/10/13  Thông báo - giấy mời  65
Thực hiên nhiêm vụ CNTT của sở GD & ĐT tỉnh kon Tum.
 17/07/13  Thông báo - giấy mời  87
Ngày 19/8 là bắt đầu tập trung học sinh và ngày 26/08 là bắt đàu học tuần đàu tiên. Trường Tiểu học Lê Lợi xin thông báo
 02/06/13  Thông báo - giấy mời  85
Thực hiện kế hoạch năm học 2012 - 2013 của trường tiểu học Lê Lợi và công văn của phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum v/v báo cáo tổng kết năm học 2012 - 2013