05/03/17  Hoạt động chuyên môn  142
Sinh hoạt chuyên môn: Dạy học theo phân hóa đối tượng môn Tiếng Việt lớp 2 tại trường Tiểu học Lê Lợi do cô Nguyễn Thị Vinh chủ nhiệm lớp 2C thực hiện.
 02/12/16  Hoạt động chuyên môn  100
Nhằm giúp giáo viên nắm vững phương pháp và vận dụng vào thực tế giảng dạy môn mĩ thuật theo phương pháp mới, ngày 11/11, trường tiểu học Lê Lợi đã tổ chức chuyên đề: “Dạy mĩ thuật lớp 1 theo phương pháp mới cho toàn thể CBQL, giáo viên nhà trường.
 02/12/16  Hoạt động chuyên môn  142
Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2016 – 2017, ngày 22 tháng 10 năm 2016, cụm 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Dạy phân hóa đối tượng môn Tiếng Việt lớp 5” để nâng cao năng lực sử dụng Tiếng việt cho học sinh tại trường tiểu học Lê Lợi.
 25/03/16  Hoạt động chuyên môn  180
Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn năm học 2015-2016, ngày 20/03 vừa qua, trường Tiểu học Lê Lợi đã tổ chức chuyên đề: Điều chỉnh nội dung dạy học môn Tiếng Việt lớp 2.
 11/11/15  Hoạt động chuyên môn  31
Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, ngày 30/10/2105, cụm chuyên môn số 3 đã tổ chức chuyên đề: "Dạy Tiếng Việt CNGD lớp 1"