BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2018

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2018

 

          A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017:

I. Những công tác nổi bật trong tháng 12/2017:

1. Chính trị, tư tưởng:

- Phát động thi đua chào mừng ngày 22/12 và ngày hội quốc phòng toàn dân.

- Tổ chức ngoại khóa 22/12 cho CB-GV-NV-HS trong toàn trường.

- Tổ chức cho CB-GV-NV tiếp tục thực hiện việc làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

- Giáo dục học sinh lòng biết ơn anh bộ đội, có tinh thần thái độ tốt khi làm bài kiểm tra.

2. Công tác chuyên môn:

          ¯ Công tác chuyên môn tại trường:

- Tiếp tục hoàn thành chương trình, kiểm tra cuối học kỳ I và  báo cáo chất lượng cuối HKI theo đúng quy định.

- Hoàn thành đánh giá giáo viên theo chuẩn.

- Thăm lớp dự giờ và chuyên đề các tổ

- Kiểm tra toàn diện 1 GV và chuyên đề: 3 GV

- Tiến hành kiểm tra cuối HKI.

 

¯ Công tác chuyên môn tại cụm: Tham gia SHCM cụm tại trường TH Nguyễn Trãi.

3. Công tác triển khai cuộc vận động "Hai không":

- Nhà trường, Khối đã thường xuyên kiểm tra đối với những học sinh chưa hoàn thành để có kế hoạch chỉ đạo phù hợp.

- Đã chỉ đạo cho giáo viên chú trọng đến công tác giảng dạy như: lập danh sách học sinh chưa hoàn thành, quan tâm đến việc bồi dưỡng, phụ đạo HS hai môn Toán và Tiếng Việt, tăng cường việc dạy cá thể hoá... nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Cán bộ, giáo viên thực hiện tốt việc "Không vi phạm đạo đức nhà giáo", không dạy thêm học thêm.

4. Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ chí minh:

- Triển khai đều các các buổi kể chuyện đạo đức Bác Hồ vào thứ 2 đầu tuần.

- Thực hiện tốt việc chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

5. Công tác văn thể mỹ:

- Duy trì sinh hoạt đầu giờ, thể dục giữa giờ.

- Tổ chức cho HS đọc sách báo tìm hiểu truyền thống QĐNDVN 22/12.

- Tổ chức cho HS chơi các trò chơi dân gian.

- Tổ chức cho CB_GV_NV và HS tham gia tìm hiểu về Bác Hồ với các dân tộc thiểu số.

- Tổ chức thi văn nghệ chào mừng 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12.

6. Công tác bảo quản CSVC :

- Làm vệ sinh và sắp xếp lại các phòng học, phòng làm việc.

- Thực hiện tốt việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất hiện có của nhà trường.

- Kiểm kê tài sản cuối năm

 

7. Tình hình học sinh trong tháng:

 

Khối

Số lớp

Số HS tháng trước

Số HS bỏ học

Ghi chú

TSHS

Nữ

DT

NDT

TSHS

Nữ

DT

NDT

 

1

2

58

25

47

21

 

 

 

 

 

2

3

45

31

40

27

 

 

 

 

 

3

3

55

34

43

29

 

 

 

 

 

4

3

53

27

50

25

 

 

 

 

 

5

3

45

23

38

19

 

 

 

 

 

TC

14

256

140

218

121

 

 

 

 

 

 

*DS Học sinh bỏ học:

 

TT

Họ và tên HS bỏ học

lớp

Lý do bỏ học:

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Những tồn tại và lý do:

         .........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2018

 Chủ điểm:  Ngày học sinh - sinh viên 9/1

          1. Chính trị tư tưởng:

- Phát động thi đua chào mừng ngày học sinh - sinh viên 9/1

- Tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động và 1 phong trào do ngành phát động.

- Tổ chức ngoại khóa 9/1 cho CB-GV-NV và học sinh.

- Sơ kết học kỳ I.

- Tham gia thi các môn điền kinh cấp TP.

2. Công tác chuyên môn:

 ¯ Công tác chuyên môn tại trường:

- Tiếp tục thực hiện chương trình theo quy định.

- Nộp báo cáo chất lượng cuối HKI về PGD.

- Báo cáo sơ kết học kỳ I, thống kê số liệu giữa năm học 2017-2018

- Hoàn thành đánh giá GV theo chuẩn cấp trường

- Xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp.

- Thao giảng chuyên môn trường: Nâng caoi năng lực học Toán cho HS lớp 5.

- Thông qua chất lượng kiểm tra cuối kì I, đề ra biện pháp phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Chấm SKKN cấp trường.

- Tiếp tục dự giờ tư vấn giáo viên.

- Tổ chức cho GV tham gia bình bầu GVCN giỏi cấp trường, thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Hoàn thành đánh giá chuẩn giáo viên

¯ Công tác chuyên môn tại cụm:

- Tham gia sơ kết sinh hoạt chuyên môn cụm HKI

3. Công tác triển khai cuộc vận động "Hai không":

- Tích cực thực hiện cuộc vận động "Hai không" của Phòng Giáo dục và sơ kết cuộc vận động ở HKI.

- Tiếp tục phụ đạo học chưa hoàn thành.

- Nhà trường, Khối tiếp tục thường xuyên kiểm tra đối với những học sinh chưa hoàn thành để có kế hoạch chỉ đạo phù hợp.

 - Tiếp tục chỉ đạo cho giáo viên chú trọng đến công tác giảng dạy như: quan tâm đến việc bồi dưỡng, phụ đạo HS  hai môn Toán và Tiếng Việt, tăng cường việc dạy cá thể hoá... nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

4. Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí minh":

- Tiếp tục cho HS tìm hiểu và kể chuyện tấm gương đạo đức Bác Hồ vào sáng thứ 2 đầu tuần.

5. Công tác văn thể mỹ:

- Tổ chức cho HS tham gia kể chuyện đạo đức Bác Hồ hàng tuần.

- Tiếp tục nâng cao nề nếp xếp hàng tập thể dục giữa giờ, sinh hoạt đầu giờ và sinh hoạt cuối tuần.

- Tiếp tục luyện tập cho HS tham gia dự thi 4 môn truyền thống cấp cụm, thành phố.

 

6. Công tác bảo quản CSVC :

- Thực hiện tốt việc bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường.

- Nạp báo cáo tài sản cố định về PGD

3. Công tác khác:

- Nộp hồ sơ nâng lương quý I/2018

- Nộp báo cáo quyết toán năm 2017 và dự toán năm 2018

Bài viết liên quan