BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2017 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2017

A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2017:

I. Những công tác nổi bật trong tháng 03/2017:

1. Chính trị, tư tưởng:

- Phát động thi đua chào mừng ngày: 08/3 ngày Quốc tế phụ nữ; 16/3 ngày Thành lập tỉnh Kon Tum; 26/3 ngày Thành lập Doàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Tổ chức ngoại khóa chào mừng ngày: 08/3; 16/3; 26/3  cho CB-GV-NV-HS trong toàn trường.

- Tổ chức cho CB-GV-NV tiếp tục thực hiện việc học và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

- Giáo dục học sinh có tinh thần thái độ tốt trong học tập.

2. Công tác chuyên môn:

          ¯ Công tác chuyên môn tại trường:

- Dạy học theo kế hoạch .

- Thăm lớp dự giờ và thao giảng chuyên đề các tổ, trường.

- Kiểm tra toàn diện 1 GV và chuyên đề 2 GV, 01 chuyên đề trường.

- SHCM trường, tổ chức tập huấn ra đề kiểm tra giữa kỳ theo thông tư 22.

- Ra đề kiểm tra và kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh.

3. Công tác triển khai cuộc vận động "Hai không":

- Nhà trường, Khối đã thường xuyên kiểm tra đối với những học sinh chưa hoàn thành để có kế hoạch chỉ đạo phù hợp.

- Đã chỉ đạo cho giáo viên chú trọng đến công tác giảng dạy như: lập danh sách học sinh chưa đạt, quan tâm đến việc bồi dưỡng, phụ đạo HS hai môn Toán và Tiếng Việt, tăng cường việc dạy cá thể hoá... nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Cán bộ, giáo viên thực hiện tốt việc "Không vi phạm đạo đức nhà giáo”, “không dạy thêm, học thêm, ký cam kết phòng chống bạo lực học đường

4. Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh:

- Thực hiện tốt việc chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong nhà trường.

5. Công tác văn thể mỹ:

- Duy trì tốt sinh hoạt đầu giờ, giữa giờ và thể dục giữa giờ.

- Tổ chức cho HS đọc sách báo tìm hiểu về ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; ngày Giải phóng Kon Tum 16/3; ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

- Tổ chức cho HS chơi các trò chơi dân gian vào giờ ra chơi.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh tham gia giao thông an toàn, phòng tránh dịch bệnh khi giao mùa

- tham gia luyên tập cồng chiêng

6. Công tác bảo quản CSVC :

- Làm tốt công tác vệ sinh các phòng học, phòng làm việc.

- Thực hiện tốt việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất hiện có của nhà trường.

7. Tình hình học sinh trong tháng:

Khối

Số lớp

Số HS tháng trước

Số HS bỏ học

Ghi chú

TSHS

Nữ

DT

NDT

TSHS

Nữ

DT

NDT

 

1

3

46

30

40

25

 

 

 

 

 

2

3

54

34

43

29

 

 

 

 

 

3

3

54

27

51

25

 

 

 

 

 

4

3

49

23

41

19

 

 

 

 

 

5

3

73

38

59

33

 

 

 

 

 

TC

15

276

152

234

131

 

 

 

 

 

*DS Học sinh bỏ học:

TT

Họ và tên HS bỏ học

Lớp

Lý do bỏ học:

 

 

 

 

8. Những tồn tại và lý do: Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2017

 Chủ điểm:

Chào mừng 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.

1. Chính trị tư tưởng:

- Phát động thi đua chào mừng  ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.

- Tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động và 1 phong trào do ngành phát động.

- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa ngày 30/4  cho CB-GV-NV và học sinh.

2. Công tác chuyên môn:

 ¯ Công tác chuyên môn tại trường:

- Tiếp tục thực hiện chương trình theo quy định.

- Tổ chức SHCM trường, tổ theo lịch.

- Kiểm tra toàn diện 1GV, kiểm tra chuyên đề 2 GV, kiểm tra sổ theo dõi chất lượng học sinh toàn trường.

- Hoàn thành kế hoạch tuyển sinh nạp PGD&ĐT.

¯ Công tác chuyên môn tại cụm:

- Sinh hoạt chuyên đề cụm theo kế hoạch.

3. Công tác triển khai cuộc vận động "Hai không":

- Tích cực thực hiện cuộc vận động "Hai không" của Phòng Giáo dục .

- Tiếp tục phụ đạo học chưa hoàn thành.

- Nhà trường, Khối tiếp tục thường xuyên kiểm tra đối với những học sinh chưa hoàn thành để có kế hoạch chỉ đạo phù hợp.

 - Tiếp tục chỉ đạo cho giáo viên chú trọng đến công tác giảng dạy như: quan tâm đến việc bồi dưỡng, phụ đạo HS  hai môn Toán và Tiếng Việt, tăng cường việc dạy cá thể hoá... nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

4. Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theotư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh":

- Tiếp tục cho HS tìm hiểu và kể chuyện tấm gương đạo đức Bác Hồ.

5. Công tác văn thể mỹ:

- Tiếp tục nâng cao nề nếp xếp hàng, múa hát dưới sân trường.

- Tập các bài hát mới theo chủ điểm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh khi giao mùa, phòng chống bạo lực học đường.

- Tham gia dự thi cồng chiêng, trang phục dân tộc thiểu số, múa xoang cấp TP

6. Công tác bảo quản CSVC :

- Kiểm tra cơ sở vậy chất, đề xuất kế hoạch sửa chữa.

- Thực hiện tốt việc bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường.

3. Công tác khác:

- Chuẩn bị kiểm tra công tác Đội của Hội đồng Đội thành phố.

 

                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                            LÊ MINH TIẾN                                                                             

Bài viết liên quan