BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2017 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2017

Trường Tiểu học Lê Lợi báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 02 năm 2017, bổ sung kế hoạch công tác tháng 03 năm 2017

A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2017:

I. Những công tác nổi bật trong tháng 02/2017:

1. Chính trị, tư tưởng:

- Phát động thi đua chào mừng ngày 03/2 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam..

- Tổ chức ngoại khóa 03/02 cho CB-GV-NV-HS trong toàn trường.

- Tổ chức cho CB-GV-NV tiếp tục thực hiện việc học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

- Giáo dục học sinh có tinh thần thái độ tốt trong học tập.

- CB-GV-NV tham gia trực bảo vệ cơ quan nhân dịp Tết nghiêm túc.

2. Công tác chuyên môn:

          ¯ Công tác chuyên môn tại trường:

- Dạy học theo kế hoạch .

- Hoàn thành chấm SKKN nạp PGD.

- Thăm lớp dự giờ và thao giảng chuyên đề các tổ

- Kiểm tra toàn diện 1 GV và chuyên đề 2 GV.

- Chuẩn bị cho GV dự thi GV giỏi cấp tỉnh.

- Tổ chức tập huấn ra đề kiểm tra theo thông tư 22.

¯ Công tác chuyên môn tại cụm:

- Tham gia SHCM cụm chuyên đề dạy phân hóa đội tượng cho HS lớp 4,5 môn toán

tại Trường TH Triệu Thị Trinh.

3. Công tác triển khai cuộc vận động "Hai không":

- Nhà trường, Khối đã thường xuyên kiểm tra đối với những học sinh chưa hoàn thành kết quả học tập để có kế hoạch chỉ đạo phù hợp.

- Đã chỉ đạo cho giáo viên chú trọng đến công tác giảng dạy như: lập danh sách học sinh chưa hoàn thành, quan tâm đến việc bồi dưỡng, phụ đạo HS hai môn Toán và Tiếng Việt, tăng cường việc dạy cá thể hoá... nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Cán bộ, giáo viên thực hiện tốt việc "Không vi phạm đạo đức nhà giáo”, “không dạy thêm, học thêm.

4. Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh:

- Thực hiện tốt việc chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong nhà trường.

5. Công tác văn thể mỹ:

- Duy trì tốt sinh hoạt đầu giờ, giữa giờ.

- Tổ chức cho HS đọc sách báo tìm hiểu về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02.

- Tổ chức cho HS chơi các trò chơi dân gian vào giờ ra chơi.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh tham gia giao thông an toàn.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh chân tay miêng, đậu mùa..

6. Công tác bảo quản CSVC :

- Làm tốt công tác vệ sinh các phòng học, phòng làm việc.

- Thực hiện tốt việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất hiện có của nhà trường.

7. Tình hình học sinh trong tháng:

 

Khối

Số lớp

Số HS tháng trước

Số HS bỏ học

Ghi chú

TSHS

Nữ

DT

NDT

TSHS

Nữ

DT

NDT

 

1

3

46

30

40

25

 

 

 

 

 

2

3

54

34

43

29

 

 

 

 

 

3

3

54

27

51

25

 

 

 

 

 

4

3

49

23

41

19

 

 

 

 

 

5

3

73

38

59

33

 

 

 

 

 

TC

15

276

152

234

131

 

 

 

 

 

 

*DS Học sinh bỏ học:

 

TT

Họ và tên HS bỏ học

Lớp

Lý do bỏ học:

 

 

 

 

8. Những tồn tại và lý do: Không

 

 

 

 

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2017

 

 Chủ điểm:

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 và ngày giải phóng Kon Tum 16/3.

1. Chính trị tư tưởng:

- Phát động thi đua chào mừng  ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 và ngày giải phóng Kon Tum 16/3.

- Tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động và 1 phong trào do ngành phát động.

- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa ngày 08/3; 16/3; 26/3  cho CB-GV-NV và học sinh.

2. Công tác chuyên môn:

 ¯ Công tác chuyên môn tại trường:

- Tiếp tục thực hiện chương trình theo quy định.

- Kiểm tra toàn diện 1GV, kiểm tra chuyên đề 2 GV.

- Xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp.

- Tiếp tục tổ chức cho GV dự thi GV giỏi cấp tỉnh.

- Tổ chức kiẻm tra giữa học kì môn toán, TV cho HS khối 4,5.

¯ Công tác chuyên môn tại cụm:

- Sinh hoạt chuyên đề cụm theo lịch.

3. Công tác triển khai cuộc vận động "Hai không":

- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu.

- Nhà trường, Khối tiếp tục thường xuyên kiểm tra đối với những học sinh yếu kém để có kế hoạch chỉ đạo phù hợp.

 - Tiếp tục chỉ đạo cho giáo viên chú trọng đến công tác giảng dạy như: quan tâm đến việc bồi dưỡng, phụ đạo HS  hai môn Toán và Tiếng Việt, tăng cường việc dạy cá thể hoá... nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

4. Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức  và phong cách Hồ Chí Minh":

- Tiếp tục cho HS tìm hiểu và kể chuyện tấm gương đạo đức Bác Hồ.

5. Công tác văn thể mỹ:

- Tiếp tục nâng cao nề nếp xếp hàng, múa hát dưới sân trường.

- Tập các bài hát mới theo chủ điểm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa, chân tay miệng và bệnh đậu mùa

6. Công tác bảo quản CSVC :

- Thực hiện tốt việc bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường.

3. Công tác khác:

C. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI PHÒNG GIÁO DỤC: Không

                                                                    

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

                           LÊ MINH TIẾN

Bài viết liên quan