Căn cứ công văn số: 1217/SGD&ĐT-KTQLCLGDCNTT, ngày 14/9/2017 của Sở GD&ĐT Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018, Căn cứ công văn số: 446/HD-PGD&ĐT, ngày 22/9/2017 của Phòng GD&ĐT Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 Trường TH Lê Lợi ...
- Căn cứ công văn số 479/CV-PGD&ĐT, ngày 11/9/2013 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014. - Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường; Trường Tiểu học Lê Lợi xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin trong năm ...