Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

Biểu mẫu số 5

Kèm theo thông tư 09/TT-BGD&ĐT ngày 7/5/2009 của BGD&ĐT

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Năm học 2017-2018

 

TT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kiện tuyển sinh

Tuyển sinh 59 HS theo KH (HS 6 tuổi; địa bàn tuyển sinh: tổ 1,2,3,làng 1,2 phường  Lê Lợi, thôn Plegroi Chư hreng, hồ sơ tuyển sinh theo thông báo số 01 ngày 24/5/2017

44 HS đã hoàn thành chương trình lớp 1 theo QĐ 30 của BGD&ĐT

54 HS đã hoàn thành chương trình lớp 2 theo theo chương trình trường học mới VNEN

52 HS đã hoàn thành chương trình lớp 3 theo chương trình trường học mới VNEN.

45 HS đã hoàn thành chương trình lớp 4 theo chương trình trường học mới VNEN.

II

Chương trình GD mà cơ sở GD tuân thủ

Chương trình 165 tuần theo QĐ 16/QĐ-BGD&ĐT

Chương trình thí điểm mô hình trường học mới VNEN

Chương trình thí điểm mô hình trường học mới VNEN

Chương trình thí điểm mô hình trường học mới VNEN

Chương trình thí điểm mô hình trường học mới VNEN

III

Yêu cầu về phối hợp giữa nhà trường và gia đình

 

 

 

 

Yêu cầu về thái độ học tập của HS

Phối kết hợp chặt chẽ giữa PH và nhà trường. Thực hiện theo Điều lệ trường TH và ĐiềulệBĐDCMHS.

 

HS có thái độ học tập tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ của người HS theo quy định của Điều lệ trường TH và những quy định của nhà trường.

Phối kết hợp chặt chẽ giữa PH và nhà trường. Thực hiện theo Điều lệ trường TH và Điều lệ BĐDCMHS.

 

 

HS có thái độ học tập tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ của người HS theo quy định của Điều lệ trường TH và những quy định của nhà trường.

Phối kết hợp chặt chẽ giữa PH và nhà trường. Thực hiện theoĐiều lệ trường TH và Điều lệ BĐDCMHS.

 

 

HS có thái độ học tập tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ của người HS theo quy định của Điều lệ trường TH và những quy định của nhà trường.

Phối kết hợp chặt chẽ giữa PH và nhà trường. Thực hiện theo Điều lệ trường TH và ĐiềulệBĐDCMHS.

 

HS có thái độ học tập tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ của người HS theo quy định của Điều lệ trường TH và những quy định của nhà trường.

Phối kết hợp chặt chẽ giữa PH và nhà trường. Thực hiện theo Điều lệ trường TH và ĐiềulệBĐDCMHS.

 

HS có thái độ học tập tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ của người HS theo quy định của Điều lệ trường TH và những quy định của nhà trường.

 

 

IV

Điều kiện CSVC của nhà trường cam kết phục vụ HS (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học…

Có đầy đủ phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho HS được học 9 buổi/tuần.

Có đầy đủ phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho HS được học 9 buổi/tuần.

Có đầy đủ phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho HS được học 9 buổi/tuần.

Có đầy đủ phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho HS được học 9 buổi/tuần.

Có đầy đủ phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho HS được học 9 buổi/tuần.

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của HS ở nhà trường.

Tổ chức đầy đủ các hoạt động ngoại khóa cho HS theo quy định như: sinh hoạt tập thể; HĐNGLL; sinh hoạt Đội, sao nhi đồng và các hoạt động khác.

Tổ chức đầy đủ các hoạt động ngoại khóa cho HS theo quy định như: sinh hoạt tập thể; HĐNGLL; sinh hoạt Đội, sao nhi đồng và các hoạt động khác.

Tổ chức đầy đủ các hoạt động ngoại khóa cho HS theo quy định như: sinh hoạt tập thể; HĐNGLL; sinh hoạt Đội, sao nhi đồng và các hoạt động khác.

Tổ chức đầy đủ các hoạt động ngoại khóa cho HS theo quy định như: sinh hoạt tập thể; HĐNGLL; sinh hoạt Đội, sao nhi đồng và các hoạt động khác.

Tổ chức đầy đủ các hoạt động ngoại khóa cho HS theo quy định như: sinh hoạt tập thể; HĐNGLL; sinh hoạt Đội, sao nhi đồng và các hoạt động khác.

VI

Đội ngũ giáo viên, CBQL, phương pháp quản lý của nhà trường.

Có 4 GV/ 2

lớp có GV dạy phân môn, GV được đào tạo theo đúng quy định của ngành và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy lớp 1.Có 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

CBQL nhà trường thực hiện theo Điều lệ trường TH, quy định của pháp luật và nhà nước quy định.

Có 5GV/ 3lớp có GV dạy phân môn, GV được đào tạo theo đúng quy định của ngành và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và được tập huấn theo mô hình VNEN

trường học mới ở lớp 2. Có 1 gv giỏi cấp TP

 

 

CBQL nhà trường thực hiện theo Điều lệ trường TH, quy định của pháp luật và nhà nước quy định.

Có 4GV/ 3lớp có GV dạy phân môn, GV được đào tạo theo đúng quy định của ngành và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và được tập huấn theo mô hình VNEN trường học mới ở lớp 3. Có 1 gv giỏi cấp TP

 

CBQL nhà trường thực hiện theo Điều lệ trường TH, quy định của pháp luật và nhà nước quy định.

Có 5GV/ 3lớp có GV dạy phân môn, GV được đào tạo theo đúng quy định của ngành và có nhiều kinh

nghiệm giảng dạy và được tập huấn theo mô hình VNEN trường học mới ở lớp 4.

 

 

 

CBQL nhà trường thực hiện theo Điều lệ trường TH, quy định của pháp luật và nhà nước quy định.

Có 5 GV/ 3 lớp có GV dạy phân môn, GV được đào tạo theo đúng quy định của ngành và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và được tập huấn theo mô hình VNEN trường học mới ở lớp 5. 1 gv giỏi cấp tỉnh, 1 gv giỏi cấp TP

CBQL nhà trường thực hiện theo Điều lệ trường TH, quy định của pháp luật và nhà nước quy định.

VII

Kết quả đạo đức học tập, sức khỏe của HS dự kiến đạt được.

Năng lực, phẩm chất đạt 100%;

học sinh hoàn thành chương trinh lớp học 98% trở lên ; Học sinh được khen thưởng 55% trở lên.

Năng lực, phẩm chất đạt 100%;

học sinh hoàn thành chương trinh lớp học 98% trở lên ; Học sinh được khen thưởng 55% trở lên.

Năng lực, phẩm chất đạt 100%;

học sinh hoàn thành chương trinh lớp học 98% trở lên ; Học sinh được khen thưởng 55% trở lên.

Năng lực, phẩm chất đạt 100%;

học sinh hoàn thành chương trinh lớp học 98% trở lên ; Học sinh được khen thưởng 55% trở lên.

Năng lực, phẩm chất đạt 100%;

học sinh hoàn thành chương trinh lớp học 98% trở lên ; Học sinh được khen thưởng 55% trở lên.

VIII

Khả năng tiếp tục học tập của HS

Có khả năng học tập chương trình của lớp 2.

Có khả năng học tập chương trình của lớp 3.

Có khả năng học tập chương trình của lớp 4.

Có khả năng học tập chương trình của lớp 5.

Có khả năng học tập chương trình của lớp 6 THCS.

 

                                                              Kon Tum,  ngày 9 tháng 10 năm 2017

                                                                                     Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                               Lê Minh Tiến

Bài viết liên quan